Obchodné podmienky

Predmet plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je PREDAJ TOVARU, záväzne objednaného kupujúcim, v internetovom obchode (ďalej len  „eShop“ ) www.vlnanapredaj.sk.

Tieto obchodné podmienky upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy medzi prevádzkovateľom obchodu www.vlnanapredaj.sk, ktorým je  Lanka s.r.o., Vajnorská 131/16, 831 04 Bratislava, IČO: 51424461, DIČ: 2120721944, IČ DPH: SK2120721944 (ďalej len "Predávajúci") a jeho zákazníkmi (ďalej len "Kupujúci"). Všetky dodávky tovaru, ktoré budú uskutočnené v dobe platnosti týchto všeobecných obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

1. OBJEDNÁVKA

2. CENA TOVARU

3. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4. PREVZATIE TOVARU

5. REKLAMÁCIA - VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom e - shopu www.vlnanapredaj.sk.

Zrealizovaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Prijatá objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku. Predávajúci vždy uskutoční spätné potvrdenie objednávky emailom (na základe predchádzajúceho prijatia elektronickej objednávky od kupujúceho).

Ak predávajúci nebude môcť spracovať objednávku z dôvodu chýbajúcich alebo nesprávne uvedených údajov, nie je objednávka považovaná za platnú. Následne o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho a vyžiada doplnenie chýbajúcich údajov, čím sa môže predĺžiť doba vybavenia objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hod. po odoslaní objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena u samotného dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

2. Cena tovaru

Platné ceny tovaru sú uvedené na stránke www.vlnanapredaj.sk.

Ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.

V cene tovaru nie sú zahrnuté prepravné náklady, ktoré sú bližšie špecifikované v časti 3. Dodanie tovaru a platobné podmienky.Predávajúci neúčtuje balné. 

Zľavy - pre zobrazenie zľavy sa prosím odhláste a opätovne prihláste.

- Všetci výrobci na zákazky získaju zľavu 11% po poslaní mejlu s informáciami kde a ako predávaju výrobky z našej vlny. 

3. Dodanie tovaru a platobné podmienky

Predávajúci doručuje kupujúcemu objednaný tovar prostredníctvom Zásielkovne, prípadne prepravcom DPD ako balík.Pri tomto spôsobe dodania tvaru je možné využiť aj doručenie na dobierku (platba za objednaný tovar pri prevzatí zásielky).

Tovar je možné prebrať aj osobne v predajni VlnaNaPredaj na adrese Vajnorská 20, počas otváracích hodín

Zmenu spôsobu dodania tovaru je možné upraviť po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

Dodanie tovaru:

V prípade, že objednaný tovar je dostupný, predávajúci ho expeduje najneskôr do 3. - 5. pracovných dní. Obvykle na nasledujúci deň  od potvrdenia objednávky. Podmienkou expedovania je pripísaná platba na účet predávajúceho. Táto podmienka neplatí pri platbe na Dobierku.

V prípade, že tovar momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky Vás predávajúci bude kontaktovať a spresní očakávaný termín dodania.

Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať pred odoslaním zásielky (e-mailom) a informovať ho o termíne odoslania tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom neobsahuje daňový doklad. Daňový doklad je zaslaný pri potvrdení objednávky predávajúcim, ktorý obsahuje aj údaje k platbe.

Ceny jednotlivých spôsobov prepravy sú uvedené pri objednávacom procese.

Cena prepravného:

Kuriérskou službou DPD: poplatok 3,90€. Príplatok za dobierku 1,10€.

Zásielkovňou cez ich odberné miesta. Cena preravy 2,90€. Príplatok za dobierku 1,10€.

Pre objednávky nad 40 je poštovné ZADARMO (okrem poplatku za dobierku). 

Do Českej Republiky posielame balíky za ceny Slovenského poštovného cez Zásielkovňu. Buď si môžete zvoliť výdajné miesto Zásielkovne vo svojom okolí.

Pri vybratí si zákazníkom možnosť platby - platba prevodom - plynie doba 5 pracovných dní. Ak sa počas nej nepripíšu prostriedky na náš účet, objednávku automaticky stornujeme.

 4. Prevzatie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

V prípade, že si kupujúci neprevezme zásielku, bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianskeho zákonníka zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar. Predávajúci si uplatní úhradu škody, ktorá vznikla z dôvodu neprevzatia zásielky v stanovenej lehote, nakoľko už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov (poštovné výdavky a pod).

5. Reklamácia – výmena a vrátenie tovaru

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Pred odoslaním výrobku na reklamáciu je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho (e-mailom), uviesť typ výrobku, číslo dokladu a podrobný popis reklamovanej chyby a dohodnúť s predávajúcim ďalší postup. 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar buď formou balíka, alebo doporučene ako list na adresu sídla prevádzky:

Vlna Na Predaj - Paulína Zemková

Vajnorská 20, 831 04 Bratislava.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave .
Zásielka musí byť riadne zabalená a musí obsahovať: 
1) reklamovaný tovar, 
2) kópiu faktúry, 
3) podrobný popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Výmena a vrátenie tovaru:

Podľa zákona č.118/2006 Z.z. platnej od 1.4.2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru. Netýka sa to tovarov a služieb vyhotovených na objednávku zákazníka. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám. 
Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho pred vrátením tovaru a informovať ho o využití práva na vrátenie tovaru. Následne je kupujúci povinný odoslať tovar v stanovenej lehote, na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku, nie je akceptovateľný. Zákazníkovi je vrátená čiastka na účet v banke. Tovar nesmie byť porušený, použitý a musí byť zabalený v pôvodnom obale.

6. Záruka a zodpovednosť za chyby tovaru

Podmienky záruky

Na každý výrobok poskytuje predávajúci záruku, ktorá sa začína kúpou výrobku a trvá 24 mesiacov. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebude možné uznať. 
Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie alebo mechanické poškodenie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku.
Ak sa na výrobku prejaví výrobná chyba, je nutné ho reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení (§599 Občianskeho zákonníka). Výrobok ďalej nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod chyby. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať. Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej dobe.
K reklamácii je možné predložiť len čistý výrobok v takom stave, aby bolo možné reklamovanú chybu odstrániť. Spolu s výrobkom je nevyhnutné predložiť aj správne vyplnený list s podrobným popisom reklamovanej chyby.
Na reklamáciu je možné prijať len výrobok zabalený v pôvodnom, resp. inom podobnom obale. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu.
O spôsobe odstránenia chyby výrobku rozhoduje výrobca. Termín opravy pri reklamácii je najneskôr do 30 dní. Čas trvania záruky sa predlžuje o čas trvania opravy.

7. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru)!

8. Záverečné ustanovenia

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020

.